top of page
124657057_486362958964384_46456543805874

Boda Gård ligger i byn Boda, 2 mil väster om Härnösand. Boda är en by med anor från 1700-talet.

Verksamheten bedrivs på två äldre jordbruksfastigheter, varav en av gårdarna är en släktgård sedan 1800-talet. Vi bedriver både jord och skogsbruk, och brukar ca 70 ha jordbruksmark. Både djurhållning och växtodlingen på gården är ekologiskt certifierad genom SMAK.

Boda by är en gammal by som på 1500-talet fungera som fäbod till grannbyn Brunne. Byn nämmndes första gången i Gustav Wasas hjälpskattelängd år 1535, och var då en fullt utbyggd by om 20 seland, med två bönder. Vid storskifte 1766 bestod byn av fyra gårdar, Under laga skifte år 1868 utökades byn med ytterligare ett hemman. Boda har sedan laga skiftestiden en oförändrad bybildning med bebyggelsen koncentrerad till samma gårdstomter. Än idag bedrivs aktiva jordbruk på de fyra gårdarna som fanns vid storskiftet år 1766. Vi bedriver verksamhet på två av dessa gårdar.

124839113_2767519946794143_6967715032396

Boda 1:3
Väst på Nygården 

Denna gård köpte vi 2009, och består av bostadshus, ladugård med stall och en nybyggd lösdrifthall till dikorna och deras kalvar. PÅ denna gård bedriver vi större delen av jordbruksverksamheten och hästuppfödning. Här Bor Hanna och Peter, med barnen Amanda, Oskar och Vera.

95791758_284821779181688_567264094739811

Boda 6:1

Boda Gård

Denna gård är Hannas föräldrahem, som varit i släktens ägo sedan 1800-talet, gården ägs nu av fjärde generationen Viklund. På gården finns bostadshus uppfört år 1790, bagarstuga och ladugård. 2022 byggde vi ett ett produktionskök och gårdscafés där vi tillverkar och säljer gårdsglass producerad på mjölk från våra egna kor., . Här erbjuder vi bo på lantgård i bagarstugan, vi upplåter vår fina loge och glasshuset för fest och andra arrangemang. På gården bor förutom Hannas mamma Bettan, ett antal får, alpackor och höns. 

Vi på Gården
118471407_2784796961749887_6365704039813

Hanna Viklund

Mig kan du kontakta om du funderar på något kring hästuppfödning, köpa en köttlåda, eller vill hyra av oss på Wikmanska huset.

073 - 270 96 04

hannawiklund@hotmail.com

123299715_997548530746411_53739429068375

Peter Andersson

Mig kan du kontakta om du har funderingar kring entreprenad uppdrag, jordbruk, eller Wikmanska huset,


 

070 - 209 38 87

peter-andersson2011@hotmail.com

124789095_674322153282514_24587250765826

Elisabeth Viklund

Mig kan du kontakta om du vill köpa fårkött, garn/stickat, om du vill hyra logen för fest, besöka Boda Gård eller hyra vår bagarstuga.

070 - 320 99 00

info@bodagard.com

bottom of page